О нама

О нама

Балкански културни центар (БКЦ) је независно и непрофитно удружење грађана Београда, настало у жељи да промовише богату културу Балкана и помогне стварању једне другачије слике овог региона у свету. Организовањем и бављењем различитим културним дешавањима, Центар тежи да побољша међусобно познавање и зближавање народа у региону, чиме би се уочиле њихове сличности и прихватиле разлике, а све непознато се у скоријој или даљој будућности открило и прихватило у свакодневном животу.

Балкански културни центар је осмишљен као институција у којој су доступне све информације у вези са Балканом и регионалним културним дешавањима, па се о тој теми могу информисати и грађани Србије, Балкана, али и странци. Из тог разлога, БКЦ тежи остваривању добре сарадње са свим, већ постојећим културним центрима, како би синергијом и заједничким деловањем допринели бољој промоцији и већој посећености свих дешавања на овим просторима.

Осим информацијама, БКЦ располаже и богатом организационом и менаџерском структуром, па се може упустити у организовање било каквог догађаја (културног, књижевног, предавачког, туристичког, музичког, спортског, уметничког итд.) у циљу повезивања институција на Балкану, али и задовољавања потреба и жеља својих чланова. Увек тежи да доведе еминентне стручњаке и да одржи неопходне критеријуме приликом запошљавања свих радника. Међутим, БКЦ пружа могућност волонтирања, стажирања и стицања стручне праксе за све заинтересоване, у складу са договором са различитим институцијама, што би касније могло допринети и отварању нових места за запошљавање.

У зависности од обима посла и материјалних могућности, једна од будућих тенденција Центра јесте ширење и отварање огранака у свим престоницама Балкана. Наиме, за сада БКЦ функционише уз помоћ спољних сарадника у различитим балканским земљама чији је основни задатак праћење и обавештавање о културним дешавањима у својој земљи, сарадња са организацијама и фирмама - нашим члановима, као и омогућавање свим заинтересованим боравак и посећивање културних дешавања у својој земљи. Када се створи могућност, овај спољни сарадник ће постати надлежан за огранак у својој земљи и водиће га под пуном одговорношћу и будним оком Центра у Београду. Тада ће бити много лакше да се организују поједина дешавања, путовања, сакупљање књига и материјала, као и да се нађе много већи број чланова, пројеката и донатора.За сада Центар у свом опусу рада обухвата једанаест земаља Балкана и то: Албанију, Босну и Херцеговину, Бугарску, Црну Гору, Грчку, Хрватску, БЈР Македонију, Румунију, Словенију, Србију и Турску.

Како би остварио своје циљеве, Центар се бави различитим активностима. Неке од њих су следеће:

• подстицање развоја и унапређење културе Балкана и културе у општем смислу;

• помагање у организовању прославе Дана државности за сваку балканску земљу и организовање недеље посвећене промоцији сваке балканске државе у време Дана државности те земље;

• организација различитих презентација и промоција осталих земаља и светских култура у жељи да се приближе народу региона, што ће произвести боље познавање и разумевање и лакшу сарадњу у будућности;

• стварање услова за могућност организовања промоција балканских и других невладиних и пословних организација и институција, ради што боље интеграције и унапређења сарадње;

• организовање промоција, књижевних вечери, музичких / спортских / уметничких / туристичких дешавања, сајмова - укључујући Сајам балканске књиге, радионица, трибина, креативних школа за децу, конгреса, симпозијума и др.;

• стручно оспособљавање својих запослених и други пројекти;

• едукација о културним и лингвистичким обележјима и посебностима балканских језика;

• спровођење истраживања и презентације добијених резултата;

• публикација документа проистеклих из активности и рада Центра - брошура, билтена, часописа и књига.Активностима Центра нарочито се остварује следећа корист:

• развој и унапређење опште и балканске културе;

• позитиван културни синергијски ефекат;

• промоција заједничког наступа, културног удруживања и умрежавања;

• формирање и подизање свести, знања, вештина и способности субјеката;

• очување постојећих и отварање нових радних места у области културе.