Циљеви

Циљеви

Основни циљ Балканског културног центра јесте развој и промоција културе Балкана и културе у општем смислу. У складу са тим Центар организује различита културна дешавања ради представљања и промовисања држава у региону, али и других светских земаља. Сматра се да је упознавање и других светских култура од великог значаја за побољшање међународних односа и културно освешћивање. Осим тога, повезивање и боље упознавање народа и народности на Балкану, њихове културе, језика и обичаја у тежња су БКЦ - а да допринесе развоју дипломатије на овом простору. Путем умрежавања организација и институција из различитих балканских земаља са истом или сличном делатношћу, Центар се труди да побољша пословну сарадњу и развој ових земаља, у чему се огледа и његов економски допринос.

Визија БКЦ-а је да као организација нарочито буде препознат и признат од стране појединаца, институција и организација као поуздан ослонац и партнер у решавању проблема и отворених питања развоја и унапређења стања у области опште културе и културе Балкана, али и да буде уважен од стране јавних институција при разматрању иницијатива, мера економске политике и прописа, програма и пројеката у области културе. Сем тога, Центар увек тежи да буде покретач нових идеја и стваралац савремених решења у поменутој области.

Своју мисију БКЦ препознао је у промоцији идеја развоја културе на свим нивоима и то - пружањем организационе, логистичке, стручне, инфраструктурне, институционалне, техничке, информационе и друге помоћи и подршке континуираном развоју и унапређењу културе. Осим тога, помоћ у преносу савремених светских и европских знања у области културе у Републику Србију, као и у друге земље Балкана, али и стварање услова за повезивање и размену искустава у области културе са другим светских организацијама и земљама.

Као посебне циљеве, БКЦ је поставио организовање и посећивање манифестација из области културе, укључујући области књижевности, страних (балканских) језика, музике, уметности, филма, спорта, туризма, науке и других сродних области. Осим тога, промоцију старих заната, етносела и туристичких (мање познатих) туристичких дестинација Балкана, као и различитих традиција и фолклора. Стварање услова за образовање балканске етномреже, повезивање пословних жена Балкана, студената и ученика, као и могућности да млади волонтирају приликом реализације различитих пројеката у циљу њиховог образовања и стицања радног искуства. Својом делатношћу БКЦ помаже и развој балканске издавачке делатности у виду издавања часописа, као и појединачних дела који обрађују теме везане за Балкан из различитих аспеката, превођење дела насталих на Балкану на светске језике, али и светски познатих дела на балканске, обезбеђивање литературе на балканским језицима. Врхунац ове делатности огледа се у организацији сајмова - укључујући Сајам балканске књиге, као и реализацији језичких и етимолошких истраживања. Организовањем конгреса и симпозијума, БКЦ се труди да створи услове за повезивање стручњака Балкана из различитих области у циљу анализе и упоређивања знања из историје, психологије, археологије и других, већ поменутих дисциплина.