Пројекти

Пројекти

 

КУЛТУРА

Балкански културни центар се бави свим аспектима културе. Жеља БКЦ-а је да под својим кровом окупи све, већ постојеће културне центре у региону, чиме би се побољшала међукултурна сарадња, информисаност грађана о организовању свих врста културних дешавања, као и већа посећеност од оне коју би сами културни центри могли да организују. Један од најважнијих пројеката Центра је промовисање богате традиције Балкана путем повезивања културно - уметничких друштава свих земаља, њихових презентација и организовања фестивала у целом региону; промоције старих заната који прете да полако ишчезну; подстицањем истраживања о обичајима и веровањима балканских народа, како би она остала заувек забележена. Област уметности је презентована у различитим облицима - изложбом слика, скулптура, вајаних и других врста уметничких дела, као и одласком и посећивањем већ постојећих изложби; промоцијом различитих представа, балета, плесних фестивала, опера, концерата. Све информације о музичким дешавањима у региону су доступне у Центру, као и о филмским фестивалима - како већ раније организованих, тако и оних које организује сам Центар у циљу промоције богате балканске културе, али и других светских култура Балкану. Једна од главних области деловања Центра јесте и физичка култура, односно спорт - повезивање спортских институција, савеза, друштава, клубова, праћење спортских дешавања и учествовање у њима на простору Балкана.

КЊИЖЕВНОСТ

Језик и књижевност су веома битни и богати аспекти културе Балкана. Осим тога, језик може бити и један од потенцијалних проблема зближавања народа на Балкану. Управо из тог разлога, у Центру су организовани часови свих балканских језика, као и часови српског језика за странце. Осим ових часова, странцима су доступне и различите радионице и курсеви за лакше сналажење и живот у Београду. Професори балканских језика Центра пружају и услуге превођења. Један од већих планираних пројеката БКЦ-а јесте и превођење дела великих балканских књижевника на балканске и остале стране језике. Балкански културни центар поседује и библиотеку, захваљујући којој је својим члановима пружио могућност изнајмљивања књига на свим балканским језицима. Осим књига, у библиотеци су доступни и часописи, новине, музика и филмови, као и сликовнице и дечије књиге за најмлађе чланове. Изузетно је важна и издавачка делатност Центра која подстиче више истраживања и писања на различите теме везане за Балкан, али и издавање других дела доступних грађанима овог региона. Центар поседује своје билтене, часопис и брошуре у циљу што бољег информисања јавности и чланова. Један од предстојећих пројеката је и организовање Сајма балканске књиге. У циљу промоције књижевности као облика културе, у Центру се организују промоције књига, читалачки клуб, песнички клуб, као и књижевне вечери.

 

ДИПЛОМАТИЈА

Неоспорна је улога културних центара у стварању што бољих дипломатских односа, па је и ово једна од мисија Балканског културног центра, јер нема успешне дипломатске сарадње без познавања културе. Један од пројеката је окупљање странаца који живе у Београду, ради упознавања и повезивања странаца чиме би им се пружила могућност размене досадашњих искустава, али и стварања пословних и пријатељских веза. Осим већ поменутих часова српског језика и радионица, странцима су доступне књиге и часописи на матерњем језику и понуђена различита туристичка путовања и обиласци у зависности од области интересовања. Сваке године у редовном програму Центра су организоване промоције земаља Балкана - свака земља је током манифестације сагледана из различитих аспеката, представљена на интересантан начин и промовисана у складу са својим традиционалним и културним аспирацијама. У плану је и пројекат „Годишња доба Балкана“ у коме ће тематски у периоду од три месеца бити спровођени туристички пројекти и различите манифестације у балканским земљама На овај начин, Центар жели да подстакне народ на путовања и коришћење свих благодети које Балкан нуди, а многе су још увек непознаница.

ОБРАЗОВАЊЕ  -  НАУКА

Балкански културни центар велику пажњу посвећује освешћивању и унапређењу знања омладине и одраслих. Центар се посветио повезивању и окупљању стручњака и научника из целог Балкана и тежи да се њихов круг повећава путем одржавања симпозијума и конгреса на којима се они срећу и деле сазнања из својих истраживања и стечена искуства у пракси. Осим тога, Центар организује и различите радионице, округле столове, пројекте и истраживања, креативне школе, стручно оспособљавање, стручне праксе, али и волонтирања студената и средњошколаца. Посебна пажња је посвећена и стручном усавршавању сарадника Центра - барем једном месечно се одржавају кратки курсеви или предавања како би се у сваком погледу побољшала услуга и проширити знање стручних сарадника. Један од будућих пројеката је и стварање забавног кутка за најмлађе чланове Центра у ком би се спроводиле најновије методе функционалног учења и показало да је досадашње репродуктивно учење мање ефикасно - деца би се кроз „забаву“ едуковала, васпитавала и социјализовала.

ТУРИЗАМ

Главни аспекти туристичког деловања Центра јесу истраживања непознатих дестинација Балкана, промовисање етносела и речног туризма, организовани обиласци Београда и Србије за странце и туристе, као и промоција већ откривених и познатих туристичких места. Центар се труди да сам организује путовања и обиласке који су специфични (обилажење подземног града, археолошких дестинација итд.), тематски одређени (обиласци музеја Балкана, тврђава Балкана и др.) или са неком другом културном наменом осим туристичке (попут одлазака на спортска дешавања, музичке фестивале и др.). У осталим, искључиво туристичким путовањима, БКЦ тежи да окупи под својим окриљем туристичке агенције Балкана, како би могао да своје чланове и остале заинтересоване увек обавести о најбољим и најзанимљивијим понудама.

ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ

Поред већ наведених Балкански културни центар се бави и следећим пројектима:

  • Повезивање пословних жена Балкана
  • Повезивање и размена студената
  • Повезивање и размена ученика
  • Социјално укључивање
  • Стварање балканске етномреже
  • Доприношење развоју економије Балкана
  • Доприношење развоју екологије Балкана
  • Помоћ у информисању дијаспоре
  • Развој и размена искустава из области историје, психологије, археологије итд.