Projekti

Projekti

 

KULTURA

Balkanski kulturni centar se bavi svim aspektima kulture. Želja BKC-a je da pod svojim krovom okupi sve, već postojeće kulturne centre u regionu, čime bi se poboljšala međukulturna saradnja, informisanost građana o organizovanju svih vrsta kulturnih dešavanja, kao i veća posećenost od one koju bi sami kulturni centri mogli da organizuju. Jedan od najvažnijih projekata Centra je promovisanje bogate tradicije Balkana putem povezivanja kulturno - umetničkih društava svih zemalja, njihovih prezentacija i organizovanja festivala u celom regionu; promocije starih zanata koji prete da polako iščeznu; podsticanjem istraživanja o običajima i verovanjima balkanskih naroda, kako bi ona ostala zauvek zabeležena. Oblast umetnosti je prezentovana u različitim oblicima - izložbom slika, skulptura, vajanih i drugih vrsta umetničkih dela, kao i odlaskom i posećivanjem već postojećih izložbi; promocijom različitih predstava, baleta, plesnih festivala, opera, koncerata. Sve informacije o muzičkim dešavanjima u regionu su dostupne u Centru, kao i o filmskim festivalima - kako već ranije organizovanih, tako i onih koje organizuje sam Centar u cilju promocije bogate balkanske kulture, ali i drugih svetskih kultura Balkanu. Jedna od glavnih oblasti delovanja Centra jeste i fizička kultura, odnosno sport - povezivanje sportskih institucija, saveza, društava, klubova, praćenje sportskih dešavanja i učestvovanje u njima na prostoru Balkana.

 

KNJIŽEVNOST

Jezik i književnost su veoma bitni i bogati aspekti kulture Balkana. Osim toga, jezik može biti i jedan od potencijalnih problema zbližavanja naroda na Balkanu. Upravo iz tog razloga, u Centru su organizovani časovi svih balkanskih jezika, kao i časovi srpskog jezika za strance. Osim ovih časova, strancima su dostupne i različite radionice i kursevi za lakše snalaženje i život u Beogradu. Profesori balkanskih jezika Centra pružaju i usluge prevođenja. Jedan od većih planiranih projekata BKC-a jeste i prevođenje dela velikih balkanskih književnika na balkanske i ostale strane jezike. Balkanski kulturni centar poseduje i biblioteku, zahvaljujući kojoj je svojim članovima pružio mogućnost iznajmljivanja knjiga na svim balkanskim jezicima. Osim knjiga, u biblioteci su dostupni i časopisi, novine, muzika i filmovi, kao i slikovnice i dečije knjige za najmlađe članove. Izuzetno je važna i izdavačka delatnost Centra koja podstiče više istraživanja i pisanja na različite teme vezane za Balkan, ali i izdavanje drugih dela dostupnih građanima ovog regiona. Centar poseduje svoje biltene, časopis i brošure u cilju što boljeg informisanja javnosti i članova. Jedan od predstojećih projekata je i organizovanje Sajma balkanske knjige. U cilju promocije književnosti kao oblika kulture, u Centru se organizuju promocije knjiga, čitalački klub, pesnički klub, kao i književne večeri.

 

DIPLOMATIJA

Neosporna je uloga kulturnih centara u stvaranju što boljih diplomatskih odnosa, pa je i ovo jedna od misija Balkanskog kulturnog centra, jer nema uspešne diplomatske saradnje bez poznavanja kulture. Jedan od projekata je okupljanje stranaca koji žive u Beogradu, radi upoznavanja i povezivanja stranaca čime bi im se pružila mogućnost razmene dosadašnjih iskustava, ali i stvaranja poslovnih i prijateljskih veza. Osim već pomenutih časova srpskog jezika i radionica, strancima su dostupne knjige i časopisi na maternjem jeziku i ponuđena različita turistička putovanja i obilasci u zavisnosti od oblasti interesovanja. Svake godine u redovnom programu Centra su organizovane promocije zemalja Balkana - svaka zemlja je tokom manifestacije sagledana iz različitih aspekata, predstavljena na interesantan način i promovisana u skladu sa svojim tradicionalnim i kulturnim aspiracijama. U planu je i projekat „Godišnja doba Balkana“ u kome će tematski u periodu od tri meseca biti sprovođeni turistički projekti i različite manifestacije u balkanskim zemljama Na ovaj način, Centar želi da podstakne narod na putovanja i korišćenje svih blagodeti koje Balkan nudi, a mnoge su još uvek nepoznanica.

 

OBRAZOVANJE  -  NAUKA

Balkanski kulturni centar veliku pažnju posvećuje osvešćivanju i unapređenju znanja omladine i odraslih. Centar se posvetio povezivanju i okupljanju stručnjaka i naučnika iz celog Balkana i teži da se njihov krug povećava putem održavanja simpozijuma i kongresa na kojima se oni sreću i dele saznanja iz svojih istraživanja i stečena iskustva u praksi. Osim toga, Centar organizuje i različite radionice, okrugle stolove, projekte i istraživanja, kreativne škole, stručno osposobljavanje, stručne prakse, ali i volontiranja studenata i srednjoškolaca. Posebna pažnja je posvećena i stručnom usavršavanju saradnika Centra - barem jednom mesečno se održavaju kratki kursevi ili predavanja kako bi se u svakom pogledu poboljšala usluga i proširiti znanje stručnih saradnika. Jedan od budućih projekata je i stvaranje zabavnog kutka za najmlađe članove Centra u kom bi se sprovodile najnovije metode funkcionalnog učenja i pokazalo da je dosadašnje reproduktivno učenje manje efikasno - deca bi se kroz „zabavu“ edukovala, vaspitavala i socijalizovala.

 

TURIZAM

Glavni aspekti turističkog delovanja Centra jesu istraživanja nepoznatih destinacija Balkana, promovisanje etnosela i rečnog turizma, organizovani obilasci Beograda i Srbije za strance i turiste, kao i promocija već otkrivenih i poznatih turističkih mesta. Centar se trudi da sam organizuje putovanja i obilaske koji su specifični (obilaženje podzemnog grada, arheoloških destinacija itd.), tematski određeni (obilasci muzeja Balkana, tvrđava Balkana i dr.) ili sa nekom drugom kulturnom namenom osim turističke (poput odlazaka na sportska dešavanja, muzičke festivale i dr.). U ostalim, isključivo turističkim putovanjima, BKC teži da okupi pod svojim okriljem turističke agencije Balkana, kako bi mogao da svoje članove i ostale zainteresovane uvek obavesti o najboljim i najzanimljivijim ponudama.

 

 


OSTALE OBLASTI

Pored već navedenih Balkanski kulturni centar se bavi i sledećim projektima:

  • Povezivanje poslovnih žena Balkana
  • Povezivanje i razmena studenata
  • Povezivanje i razmena učenika
  • Socijalno uključivanje
  • Stvaranje balkanske etnomreže
  • Doprinošenje razvoju ekonomije Balkana
  • Doprinošenje razvoju ekologije Balkana
  • Pomoć u informisanju dijaspore
  • Razvoj i razmena iskustava iz oblasti istorije, psihologije, arheologije itd.bkcGalerija

thumbnailthumbnail

bkcKontakt

Balkanski Kulturni Centar
Blagoja Parovica 73/4
11030 Beograd
Tel: (+381) 011/7700-778
Mob: (+381) 064/116-5151

e-mail: bkc.serbia@gmail.com