O nama

Ciljevi

Osnovni cilj Balkanskog kulturnog centra jeste razvoj i promocija kulture Balkana i kulture u opštem smislu. U skladu sa tim Centar organizuje različita kulturna dešavanja radi predstavljanja i promovisanja država u regionu, ali i drugih svetskih zemalja. Smatra se da je upoznavanje i drugih svetskih kultura od velikog značaja za poboljšanje međunarodnih odnosa i kulturno osvešćivanje. Osim toga, povezivanje i bolje upoznavanje naroda i narodnosti na Balkanu, njihove kulture, jezika i običaja u težnja su BKC - a da doprinese razvoju diplomatije na ovom prostoru. Putem umrežavanja organizacija i institucija iz različitih balkanskih zemalja sa istom ili sličnom delatnošću, Centar se trudi da poboljša poslovnu saradnju i razvoj ovih zemalja, u čemu se ogleda i njegov ekonomski doprinos.

Vizija BKC-a je da kao organizacija naročito bude prepoznat i priznat od strane pojedinaca, institucija i organizacija kao pouzdan oslonac i partner u rešavanju problema i otvorenih pitanja razvoja i unapređenja stanja u oblasti opšte kulture i kulture Balkana, ali i da bude uvažen od strane javnih institucija pri razmatranju inicijativa, mera ekonomske politike i propisa, programa i projekata u oblasti kulture. Sem toga, Centar uvek teži da bude pokretač novih ideja i stvaralac savremenih rešenja u pomenutoj oblasti.

Svoju misiju BKC prepoznao je u promociji ideja razvoja kulture na svim nivoima i to -
pružanjem organizacione, logističke, stručne, infrastrukturne, institucionalne, tehničke,
informacione i druge pomoći i podrške kontinuiranom razvoju i unapređenju kulture. Osim toga, pomoć u prenosu savremenih svetskih i evropskih znanja u oblasti kulture u Republiku Srbiju, kao i u druge zemlje Balkana, ali i stvaranje uslova za povezivanje i razmenu iskustava u oblasti kulture sa drugim svetskih organizacijama i zemljama.

Kao posebne ciljeve, BKC je postavio organizovanje i posećivanje manifestacija iz oblasti
kulture, uključujući oblasti književnosti, stranih (balkanskih) jezika, muzike, umetnosti, filma, sporta, turizma, nauke i drugih srodnih oblasti. Osim toga, promociju starih zanata, etnosela i turističkih (manje poznatih) turističkih destinacija Balkana, kao i različitih tradicija i folklora.

Stvaranje uslova za obrazovanje balkanske etnomreže, povezivanje poslovnih žena Balkana, studenata i učenika, kao i mogućnosti da mladi volontiraju prilikom realizacije različitih projekata u cilju njihovog obrazovanja i sticanja radnog iskustva. Svojom delatnošću BKC pomaže i razvoj balkanske izdavačke delatnosti u vidu izdavanja časopisa, kao i pojedinačnih dela koji obrađuju teme vezane za Balkan iz različitih aspekata, prevođenje dela nastalih na Balkanu na svetske jezike, ali i svetski poznatih dela na balkanske, obezbeđivanje literature na balkanskim jezicima. Vrhunac ove delatnosti ogleda se u organizaciji sajmova - uključujući Sajam balkanske knjige, kao i realizaciji jezičkih i etimoloških istraživanja. Organizovanjem kongresa i simpozijuma, BKC se trudi da stvori uslove za povezivanje stručnjaka Balkana iz različitih oblasti u cilju analize i upoređivanja znanja iz istorije, psihologije, arheologije i drugih, već pomenutih disciplina.bkcGalerija

thumbnailthumbnail

bkcKontakt

Balkanski Kulturni Centar
Blagoja Parovica 73/4
11030 Beograd
Tel: (+381) 011/7700-778
Mob: (+381) 064/116-5151

e-mail: bkc.serbia@gmail.com