Hrvatska

Republika Hrvatska je proglasila nezavisnost 1991, a 1992. godine su je formalno priznali Evropska Unija i Ujedinjenje nacije. Nalazi se u jugoistočnoj Evropi, na zapadu ima izlaz na Jadransko more, na severu se graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na jugu sa Bosnom i Hercegovinom, a na istoku sa Srbijom. Zapadnu Hrvatsku pokrivaju Dinarske planine. Istočnu niziju navodnjavaju Sava i Drava, te je njeno zemljište obradivo. Glavna poljoprivredna oblast je Panonska nizija. Više od jedne trećine zemlje je prekriveno šumama; drvo je bitan izvozni proizvod. Zalihe uglja, boksita, bakra, nafte i rude gvožđa su pozamašne, pa se veći deo državne industrije zasniva na njihovoj preradi. Na jugozapadu u Istri i na dalmatinskoj obali je turizam veoma razvijen, a ulazak u Evropsku Uniju je doneo velike promene u svim oblastima.

POVRŠINA: 56.542km²

BROJ STANOVNIKA: preko 4.500.000

VAŽNIJE PRIRODNE ODLIKE:

NAJVIŠI VRH: Dinara

NAJDUŽA REKA: Sava

GLAVNI GRAD: Zagreb

SLUŽBENI JEZIK: hrvatski

DRŽAVNO UREĐENJE: višestranačko, republika s jednodomnim parlamentom

ETNIČKI SASTAV: Hrvati (89,6%), Srbi (4,5%), ostali - Bošnjaci, Italijani, Albanci, Mađari, Slovenci, Romi (5,9%)

VALUTA: kuna = 100 lipa

VAŽNIJI IZVODI PRIHODA: turizam, brodogradnja, drvna industrija, boksit, gvožđe, nafta, gas, riba

bkcGalerija

thumbnailthumbnail

bkcKontakt

Balkanski Kulturni Centar
Blagoja Parovica 73/4
11030 Beograd
Tel: (+381) 011/7700-778
Mob: (+381) 064/116-5151

e-mail: bkc.serbia@gmail.com