Балканопедија/Градови/Босна и Херцеговина

Сарајево

Срце Босне и Херцеговине јесте главни и највећи град Сарајево, њен политички, привредни и културни центар.