„Основни спортски српско-грчки и грчко-српски речник“ у припреми

Балкански културни центар тренутно припрема издавање првог спортског речника у коме ће бити обухваћени појмови на српском и грчком језику. Намера је да се иста врста речника изда на свим балканским језицима.