Балканопедија

Македонија

Бивша Југословенска Република Македонија (БЈРМ) своје границе дели са Албанијом, Србијом, Црном Гором, Бугарском и Грчком.

Хрватска

Налази се у југоисточној Европи, на западу има излаз на Јадранско море, на северу се граничи са Словенијом и Мађарском, на југу са Босном и Херцеговином, а на истоку са Србијом.

Грчка

Европа најдаље на југоисток излази преко разуђених острва и полуострва на ком се простире Република Грчка.

Црна Гора

Држава Црна Гора се налази се југоисточној Европи. Са севера се граничи са Босном и Херцеговином, на западу са Хрватском, са Албанијом на југу и Србијом на северу.