Балканопедија/Хрватска

Хрватска

Налази се у југоисточној Европи, на западу има излаз на Јадранско море, на северу се граничи са Словенијом и Мађарском, на југу са Босном и Херцеговином, а на истоку са Србијом.

Загреб

Главни и највећи град републике Хрватске, изникнуо из два средњовековна насеља која су вековима пупила на суседним брежуљцима, уједно јесте и њен политички, културни и привредни центар.