Балканопедија/О земљи/Хрватска

Хрватска

Налази се у југоисточној Европи, на западу има излаз на Јадранско море, на северу се граничи са Словенијом и Мађарском, на југу са Босном и Херцеговином, а на истоку са Србијом.