Балканопедија/О земљи/Македонија

Македонија

Бивша Југословенска Република Македонија (БЈРМ) своје границе дели са Албанијом, Србијом, Црном Гором, Бугарском и Грчком.