Usluge

Usluge i korisnici

Usluge koje BKC pruža organizacijama, institucijama i firmama - svojim članovima su
mnogobrojne. Osim onih koje su obuhvaćene mesečnom članarinom, postoje i one koje se naknadno naplaćuju usled nemogućnosti da se troškovi njihovog izvođenja pokriju samom članarinom. Naravno, ukoliko se pojavi potreba za pružanjem neke nove usluge članovima, BKC je uvek spreman za kompromise i pregovore.

Ukoliko neka institucija nije član, dostupne su joj usluge navedene u drugom delu, ali bez prava na ostvarenje popusta za članove.

Kada se radi o članovima pojedincima, njihova članarina je godišnja i obuhvata mogućnost korišćenja biblioteke Centra, dobijanje informacija o kulturnim dešavanjima, kao i ostvarivanje popusta na ostale delatnosti Centra (časove, ulaznice, izdanja i dr.) u zavisnosti od statusa člana.

OSNOVNE USLUGE (obuhvaćene članarinom):

• Besplatno reklamiranje - na našem sajtu (logo, direktna spojnica sa zvaničnom stranicom itd.), u našem časopisu (logo, besplatno oglasno rešenje), na dešavanjima u našoj organizaciji (na reklamnom i dr. potrebnom materijalu)

• Ostvarivanje popusta na sve naše usluge (popust na ulaznice i pristupnice, časove stranih jezika, naša izdanja, usluge prevođenja, prilikom organizacije svih vrsta događaja itd.)

• Korišćenje biblioteke na balkanskim jezicima

• Prvenstvo u dobijanju informacija o svim kulturnim dešavanjima

• Prvenstvo u dobijanju naših usluga

• Prvenstvo u organizovanju željenih dešavanja

• Povezivanje sa sličnim organizacijama u zemlji i regionu

• Obaveštavanje zainteresovanih za dešavanja organizacije – našeg člana što će povećati
posećenost

• Organizovanje časova srpskog za strance zaposlene u našoj zemlji i ostvarivanje
popusta na njih (ambasade)

• Omogućavanje volonterskog rada (studenata) sa dobijanjem preporuke po završenom
volontiranju (fakulteti)

• Dostupnost svih vrsta traženih informacija o kulturi

• Dobijanje besplatnih primeraka časopisa

OSTALE USLUGE (nisu obuhvaćene članarinom):

• Organizovanje i održavanje časova balkanskih jezika

• Prevođenje sa ovih jezika

• Učestvovanje, ulaz i kupovina na Sajmu balkanske knjige

• Mogućnost izdavanja radova i knjiga u vezi sa ovom temom

• Organizovanje književnih večeri

• Pristupanje čitalačkom klubu

• Organizovanje filmskih večeri

• Organizovanje muzičkih, umetničkih i sportskih dešavanja

• Organizovanje naučnih skupova, kongresa i simpozijuma

• Organizovanje tribina iz različitih oblasti

• Organizovanje kreativnih školi, radionica

• Organizovanje stručnog osposobljavanja

• Vođenje raznih projekata sa mogućnošću uzimanja volontera

• Organizovani, grupni odlasci na različita muzička, filmska, umetnička, naučna,

obrazovna, turistička dešavanja

• Organizovanje turističkih obilazaka gradova i zemalja Balkana

• Organizovanje turističkih obilazaka Beograda i Srbije za strance

• Organizovanje zabavnog i obrazovnog kutka za najmlađe članove

• Organizacija različitih vrsta događaja za naše članove koje nisu obuhvaćene
članarinom

• Organizacija mesečnih dešavanja u cilju predstavljanja balkanskih zemalja

• Organizacija dešavanja u cilju promocije ostalih zemalja sveta i njihovih kulturabkcGalerija

thumbnailthumbnail

bkcKontakt

Balkanski Kulturni Centar
Blagoja Parovica 73/4
11030 Beograd
Tel: (+381) 011/7700-778
Mob: (+381) 064/116-5151

e-mail: bkc.serbia@gmail.com